خدمات میترینگ

تعمیرات و نگهداشت. 

چه می توانیم پیشنهاد کنیم

خدمات ما

تحقیقات ساخت قطعات مهم

مهندسی معکوس قطعات مهّم صنایع نفت 

مهندسی

طراحی و ساخت بارگیری و تخلیه انبارهای نفت

میترینگ

دستگاههای فلومیتر توربینی خطوط لوله از حفاری تا پالایشگاه دبی سنجی و با دقت تحویل به مشتری

پروژه ها

اگر به راه حل برای تجهیزات بارگیری و تخلیه نیاز دارید ... ما برای شما در دسترس شما هستیم

آماده هرگونه خدمات و تجهیزات ، تعمیرات و نگهداشت قطعات بارگیری و تخلیه می باشیم

No.316

Contact us

info@snpco.ir

​​+9821-88225805

?WHY CHOOSE SNPCO
The Leader in Positive Displacement Flow Metering
A total solutions technology company
Customised Solutions
Easy Accessibility
Excellent After-sales Service
A customer-centric work culture​​​​​​​