پروژه ها

پروژه های بزرگ ما

برای پاسخگویی به تقاضای جهانی انرژی برای تهیه انرژی برای آینده.

نگاهی به درون برخی از پروژه های بزرگ ما می بینیم تا ببینیم چگونه نبوغ انسان، مرزهای فنی را به خطر می اندازد و به طور موثر انرژی را برای پاسخگویی به تقاضای جهانی افزایش می دهد.

شرکت صنعت نوآوران پیشگام

بیش از 20 سال تجربه در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی را به ارمغان می آوریم.

گروه صنعتی نوآوران پیشگام پیشرو در تجهیزات مهم اندازه گیری می باشد

صنعت نوآوران پیشگام انجام پروژه های پکیج های میترینگ در کشور

SNPCo

1380 - 1383
1384 - 1390
1391 - 1393
1394 - 1397