آدرس دفتر مرکزی : تهران خیابان کارگر شمالی خیابان شانزدهم فرشی مقدم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ساختمان شماره دو طبقه دوم واحد 316

تماس با دفتر مرکزی

021 - 88225805 : تلفن
نمابر: 88225902​​​

Contact Us

No. 316 , second Building
Science and Technology Park of Tehran University
16 St. North Amir Abad Av, Tehran,Iran
Tel : +9821- 88 22 5805
Fax:
+9821- 88 22 5902
Mob/whatsapp/Telegram:+98 - 9122117565
E-mail:info@snpco.ir

ادرس کارخانه : کرج کیلومتر 85 اتوبان تهران قزوین نظرآباد شهرک صنعتی سپهر بلوار کارآفرینان بعد از میدان دوم امیر کبیر پلاک 170 

تماس با آزمایشگاه ، واحد تحقیق و توسعه کارخانه

تلفن: 02645332458 
نمابر: 02645334180​​​

​​​​​​​​Contact to Factory
Sepehr Industrial - Alborz - Iran
   Tel:+9826-45332458
​​​​​​​Fax:+9826-45334180​​​​​​​